جزییات متخصصان

نام : بهزاد توکلی
شغل : مدیرعامل مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران استان : يزد‏
شهر : يزد مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد‏
رشته تحصیلی : مواد- سرامیک
درباره من :

سال ١٣٨٠ : شرکت فرآورده های نسوز پارس ؛ کارآموز
سال ١٣٨١ : شرکت کاشی آپادانا بافق ؛ پروژه ی کارشناسی
سال ١٣٨٢-١٣٨۴ : شرکت کاشی یزد : کارشناس آزمایشگاه
سال ١٣٨۴-١٣٨۵ : شرکت کاشی آپادانا بافق: مدیر کارخانه
سال ١٣٨۵-١٣٨۶ : شرکت گلدیس کاشی : مدیر آزمایشگاه
سال ١٣٨۶-١٣٨٧ : شرکت کاشی یزدسرام : مدیر راه اندازی و آزمایشگاه
سال ١٣٨۶-١٣٩٩ : شرکت کاشی نگارسرام یزد : رییس هیئت مدیره و مدیر کارخانه
سال ١۴٠٠ : مدیرعامل مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران

تخصص های فنی : مهندسی سرامیک صنعت ها : کاشی، سرامیک و لعاب
تخصص های مشاوره : مهندسی سرامیک صنعت ها : کاشی، سرامیک و لعاب
تخصص های آموزشی : مهندسی سرامیک صنعت ها : کاشی، سرامیک و لعاب
موبایل : 09131567319 شماره ثابت : 035