جزییات

عنوان طرح : طراحی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد پست بانک ایران موضوع طرح :
کارفرما : پست بانک ایران استان : همه استانها‏
صنایع مرتبط : آموزش و پژوهش توضیحات : اهداف اجرای پروژه : دستیابی و پیاده سازی مدلی برای طراحی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد پست بانک ایران ضرورت اجرای پروژه : در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال 1400 با شناسایی هزینه ها به تفکیک حقوق و دستمزد ، غیر نیروی انسانی مستقیم یا غیر مستقیم و هزینه های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به هزینه یابی خروجی ها ( کالا یا خدمات ) تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام شده که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده های سایر سامانه های دستگاه اجرایی به دست می آید ، اقدام کنند. مشخصات فنی و استانداردهای مورد نیاز : رعایت ضوابط و الزامات ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا رعایت استاندارهای امنیت اطلاعات ISMS رعلایت ضوابط بودجه ریزی شرکتهای دولتی رعایت سایر ضوابط و استاندارها حسب اعلام بانک خروجیهای مد نظر : 1-گزارش درختواره فعالیتهای کلیدی هزینه ها ، اهداف و برنامه ها ،محصولات و خدمات اصلی پشتیبانی ، شاخص ها و محرک ها 2- گزارش نسبت های سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در پست بانک 3-گزارش دستورالعمل سیستم استاندارد سازی ، مدیریت مستندات و تهیه گزارش زمان صرف شده جهت انجام فعالیتهای کلیدی 4-گزارش قیمت تمام شده به تفکیک ساختار سازمانی ، فعالیتهای کلیدی ، برنامه ها ، اهداف ،محصولات و خدمات بانک و همچنین گزارش قیمت تمام شده تلفیقی(ساختار،فعالیت ،محصول فعالیت و.....) 5-تعیین و گزارش بودجه محصولات و خدمات اصلی بانک ، فرایندهای فعالیت های کلیدی و ساختار بانک گزارش بودجه به تفکیک سرفصل های هزینه ای بانک ، تهیه کتابچه ، موافقتنامه بودجه و تخصیص اعتبارات مصوب برنامه بر مبنای شاخص های تعریف شده 6- گزارش متغیر های برون سازمانی و درون سازمانی و روابط بین آنها در هزینه یابی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در پست بانک 7-تولید نرم افزار مدل های تحلیل حساسیت مناسب هزینه یابی و بودجه ریزی در پست بانک 8-گزارش دستورالعمل نرم افزار مدل(های)تحلیل حساسیت در پست بانک‏
روشهاي ارسال پروپوزال و ارتباط :

نام و نام خانوادگی نماینده :
سارا آدم بیک
اطلاعات تماس نماینده :
02181563035

طرح : طرحهای تحقیقاتی تاریخ انقضا : 1400/11/15