کاریابی

در بخش کاریابی شرکت ها یا صنعتگرانی که نیاز به نیرو دارند میتوانند با قراردادن آگهی استخدام افراد مناسب را بیابند و همچنین افراد جویای کار نیز می توانند به این بخش مراجعه کنند و از طرفی متخصصان در رشته های فنی که مرتبط با صنعت هست می توانند در بخش کاریابی به دنبال فرصت های شغلی که مرتبط با تخصص آنهاست بگردند. همچنین لیست کاربران متقاضی کار که درخواست خود را در سامانه اعلام نموده اند به نمایش درامده و مراکز صنعتی می توانند به راحتی نیروی مورد نیاز خود را انتخاب نمایند.